243822 Måns Nilsson

Bergsman, frälseman.Familj med 243823 Margareta Albrektsdotter.

Barn:
121911 Anna Månsdotter


Noteringar
Bergs- och frälseman i Dalarna under Gustaf I:s regering.
Understödde Konungens verksamhet i befrielsekriget och gjorde denne även sedemera värdefulla tjänster, särskilt genom sitt kungatrogna uppträdande under Daljunkarens resning.
1531 ställde han sig emellertid i spetsen för det s.k. klockupproret, varför han fängslades vid den stora räfsten på Kopparberget 1533 och fördes till Stockholm, där han 1534 jämte andra ledare av upproret dömdes till döden och avrättades.

Han var Dalarnas genom rikedom och politiskt inflytande främste märkesman under det sista skedet av landskapets "hundraåriga storhetstid".
<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Doris Hessner